Sô pha nguyên tấm

60.000.000 55.000.000

bộ sô pha nguyên khối đuọc làm từ gỗ hương đỏ nhập khảu nam phi

0949730577