bộ bàn ghế Quốc chiện cột 12

46.000.000 42.000.000

bộ bàn ghế gồm 6 món.gồm: 2 ghế-1 đoản-1 bàn-1 đôn vuông-1 đôn kẹp để giữa 2 ghế
làm bằng gỗ hương đá nhập khẩu

0949730577