kệ vát gỗ hương đá

10.000.000 8.000.000

kệ vát dài 2m4 được làm từ gỗ hương đá nhập khẩu

0949730577