kệ vai bò 2m6

10.000.000 8.000.000

kệ vai bò 2m6 được làm từ gỗ gõ đỏ

0949730577