kệ tivi mõ lõm

10.000.000 6.000.000

kệ tivi làm bằng gỗ hương đỏ nam phi
dài 240cm. đây là hàng mộc chưa hoàn thiện

0949730577