Bộ bàn ăn

135.000.000 130.000.000

bộ bàn ăn đặt theo yêu cầu, bàn nguyên khối, 10 ghế, 1 bàn
chất liệu gỗ gõ đỏ

0949730577